jeudi 5 janvier 2012

Δραστηριότητες Χρήσης Γλώσσας για το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (επίπ. Γ1/Γ2)

Δραστηριότητα συμπλήρωσης κενών

Στο παρακάτω απόσπασμα ενός επιστημονικού άρθρου με θέμα την ιστορία της ελληνικής γλώσσας λείπουν κάποιες λέξεις. Από τη λίστα των λέξεων που σας δίνονται στη συνέχεια επιλέξτε τις σωστές σημειώνοντας τον αριθμό του κενού δίπλα στην λέξη που ταιριάζει για τη συμπλήρωσή του, όπως στο παράδειγμα.

Οι λέξεις που πρέπει να συμπληρώσετε είναι πέντε χωρίς το παράδειγμα. Υπάρχουν 6 που δεν ταιριάζουν σε κανένα κενό.


Το γλωσσικό ζήτημα στο νέο ελληνικό κράτος

Οι συζητήσεις για τη δημιουργία εθνικής ελληνικής γλώσσας που χαρακτηρίζουν την περίοδο που προηγείται της Επανάστασης είναι στενά συνδεδεμένες με την εγκατεστημένη εδώ και πολλούς αιώνες “διγλωσσία” και οι γλωσσικές αντιπαραθέσεις έχουν, όπως συνήθως συμβαίνει, ευρύτερο ιδεολογικό κοινωνικό και πολιτικό περιεχόμενο. Η κλασικιστική άποψη επιθυμεί την ...............0........................... στην αρχαία ελληνική, τη μόνη “καθαρή “ μορφή ελληνικής, απαλλαγμένη από τις “φθορές” επιμειξιών που αρχίζουν στην ελληνιστική εποχή και ......................1...................με την τουρκική κατάκτηση. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ελληνική, όπως και όλες οι γλώσσες, δάνεισε αλλά και ............................2............ από πολλές γλώσσες στη διάρκεια της ιστορίας της (προελληνικές γλώσσες, σημιτικές γλώσσες, λατινική, ρομανικές γλώσσες, τουρκική, σλαβικές γλώσσες, αγγλική, γαλλική κ.ά.) Η δεύτερη άποψη αναγνωρίζει την ομιλουμένη και τη σημασία της, αλλά επιθυμεί να την “καθαρίσει” και να την “ανορθώσει”: να την ....................3........... από τα τουρκικά δάνεια και να παρέμβει, σε κάποιο βαθμό, στη φωνολογία, στη μορφολογία και στη σύνταξη με βάση τα αρχαïστικά ή αρχαιότροπα πρότυπα. Η τρίτη άποψη υποστηρίζει απερίφραστα την ομιλουμένη ως θεμιτό υποψήφιο για το ρόλο της εθνικής γλώσσας. Σε όλη αυτή τη ..................4.................. για τη δημιουργία εθνικής γλώσσας θα πρέπει να τονιστεί ένα σημείο που είναι σημαντικό για την περίοδο αυτή: η ανάγκη της επιβεβαίωσης – μέσω της αρχαιοελληνικής γλωσσικής κληρονομιάς που διαθέτει ...............5........ στην Ευρώπη – τόσο της ευρωπαïκής ταυτότητας των Νεοελλήνων, που αμφισβητείται από τους ξένους (ή από κάποιους ξένους), όσο και της σχέσης της νεότερης με την αρχαία Ελλάδα.

(Αναστ. Χριστίδη, Η νέα ελληνική γλώσσα και η ιστορία της, σ. 15, Η ελληνική γλώσσα, έκδ. Κέντρο ελληνικής γλώσσας 1996)


επιστροφή 0

αντικατάσταση

δανείστηκε

εξουδετερώθηκαν

κορυφώνονται

έδωσε

περουσία

απαλλάξει

μάθηση

συζήτηση

εξαρτηθεί

κύρος


Μαρία Πουρνάρα, φιλόλογος


Απαντήσεις: κορυφώνονται 1, δανείστηκε 2, απαλλάξει 3, συζήτηση 4, κύρος 5.


Δραστηριότητα αναζήτησης λαθών

Ένας φίλος αντέγραψε και σας έστειλε το παρακάτω απόσπασμα μιας επιστημονικής ομιλίας σχετικά με τις κυρίαρχες και τις ασθενείς γλώσσες. Έκανε όμως κάποια λάθη στην αντιγραφή. Βρείτε τις λανθασμένες λέξεις και γράψτε τες από κάτω, σημειώνοντας τον αριθμό της σειράς στην οποία βρίσκονται, όπως στο παράδειγμα. Οι λέξεις που πρέπει να βρείτε είναι επτά χωρίς το παράδειγμα.


Γλώσσα και πολιτισμός

1 Η γλώσσα είναι κοινωνικό προïόν. Φοβούμαι λοιπόν ότι η ανάμειξη των κοινωνιών θα 2οδηγήσει σε ανάμειξη των γλωσσών με κυρίαρχες τις γλώσσες εκείνες από τις οποίες θα 3εκφράζουν τις κυρίαρχες κοινωνίες. Η πάλη θα είναι αμείλικτη και το αποτέλεσμα 4συντριπτικό για τις αδύνατες κοινωνίες και τις αδύνατες γλώσσες. Και αυτό που θα γίνει 5αργά και σταθερά και ίσως να οδηγηθεί, χωρίς να το συνειδητοποιήσουμε, στη γλωσσική 6και πολιτιστική αλλοτρίωση τον Έλληνα. Φοβούμαι πως ήδη ο Έλληνας αισθάνεται έτσι. 7Αισθάνεται κατώτερο τη γλώσσα του και τον πολιτισμό του, ενώ αισθάνεται ανώτερος, 8όταν μιλάει αγγλικά για παράδειγμα. Αυτές είναι η καρδιά του προβλήματος: ο ξεριζωμός 9από τα δικά μας. Η νόθευση ύστερα ακολουθεί. Και εδώ είναι που θα στήριζα την 10πρότασή μου: Για να αποφύγουμε τη γλωσσική μας παραμόρφωση, είναι ανάγκη για να 11αποφύγουμε την πολιτιστική μας παραμόρφωση. Αν θέλουμε να έχουμε δική μας 12γλώσσα, είναι ανάγκη να έχουμε δικό μας πολιτισμό, ικανό να ενσωμάτωσε και να 13αφομοιώνει τα ξένα γλωσσικά στοιχεία.

( Χ.Λ. Τσολάκης, ομιλία στο 17ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο της Ιατρικής Εταιρίας Θεσσαλονίκης, Απρίλιος 2003, δημοσ. στο βιβλίο Έκφραση-Έκθεση Α' Λυκείου)


Αριθμός σειράς Λανθασμένη λέξη

0. 2η σειρά από τις οποίες (παράδειγμα)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.


Μαρία Πουρνάρα, φιλόλογος

Λύσεις: 4η σειρά που, 5η σειρά οδηγηθεί, 6η σειρά τον, 7η σειρά κατώτερο, 8η σειρά Αυτές, 10η σειρά για, 13η σειρά ενσωμάτωσε.

Aucun commentaire: